Specialist in certificering


Kwaliteit is belangrijk voor ons en voor u. Ook wordt vaker van laswerk geëist dat het voldoet aan internationale normen en wetten. Met het certificeren van lassers, methoden en processen kunt u hieraan voldoen. Onze partner Clement Connecting heeft jarenlange ervaring in certificering en zij waarborgen uw kwaliteit door u deskundig te adviseren, te begeleiden en de certificering uit te voeren.

Een greep uit de normering waarin u kunt worden begeleid danwel gecertificeerd:

  • NEN-EN 1090 1 en 2
  • De NEN-EN 1090-1 (geharmoniseerd) en NEN-EN 1090-2 zijn normen voor dragende staalconstructies als basis voor CE-markering. Het is verboden een bouwproduct in de handel te brengen waarvoor de Europese Commissie een geharmoniseerde Europese norm heeft gepubliceerd en de co-existentieperiode met betrekking tot die norm is afgelopen, indien dat product niet is voorzien van de daarop betrekking hebbende CE-markering.
  • NEN-EN-ISO 15614 Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving – Deel 1: Boog- en autogeenlassen van staal en booglassen van nikkel en nikkellegeringen
  • NEN-EN-ISO 5817 Lassen – Smeltlasverbindingen in staal, nikkel, titanium en hun legeringen (laserlassen en elektronenbundellassen uitgezonderd) – Kwaliteitsniveaus voor onvolkomendheden
  • NEN-EN-ISO 9606 Het kwalificeren van lassers – Smeltlassen – Deel 2: Aluminium en aluminiumlegeringen
  • NEN-EN-ISO 3834 Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen – Deel 1: Richtlijnen voor de selectie van het geschikte niveau van kwaliteitseisen
  • NEN-EN-ISO 14732 Laspersoneel – Het kwalificeren van bedieners en lasinstellers voor het gemechaniseerd en automatisch lassen van metalen.
Meer weten over certificering? Neem dan contact op!

Laatste nieuws

Daihen Corporation neemt 100% van de aandelen over van Rolan Robotics
19-04-2024
Rolan Robotics demonstreert tijdens de Technishow een aantal verrassende nieuwe ontwikkelingen voor de metaalindustrie.
04-03-2024
Rolan Robotics laat gerobotiseerd schuren, slijpen en afbramen gladjes verlopen
20-12-2023
Benut de voordelen van geautomatiseerd (de-)palletiseren
06-04-2023