Specialist in certificering


Kwaliteit is belangrijk voor ons en voor u. Ook wordt vaker van laswerk geëist dat het voldoet aan internationale normen en wetten. Met het certificeren van lassers, methoden en processen kunt u hieraan voldoen. Onze partner Clement Connecting heeft jarenlange ervaring in certificering en zij waarborgen uw kwaliteit door u deskundig te adviseren, te begeleiden en de certificering uit te voeren.

Een greep uit de normering waarin u kunt worden begeleid danwel gecertificeerd:

  • NEN-EN 1090 1 en 2
  • De NEN-EN 1090-1 (geharmoniseerd) en NEN-EN 1090-2 zijn normen voor dragende staalconstructies als basis voor CE-markering. Het is verboden een bouwproduct in de handel te brengen waarvoor de Europese Commissie een geharmoniseerde Europese norm heeft gepubliceerd en de co-existentieperiode met betrekking tot die norm is afgelopen, indien dat product niet is voorzien van de daarop betrekking hebbende CE-markering.
  • NEN-EN-ISO 15614 Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving – Deel 1: Boog- en autogeenlassen van staal en booglassen van nikkel en nikkellegeringen
  • NEN-EN-ISO 5817 Lassen – Smeltlasverbindingen in staal, nikkel, titanium en hun legeringen (laserlassen en elektronenbundellassen uitgezonderd) – Kwaliteitsniveaus voor onvolkomendheden
  • NEN-EN-ISO 9606 Het kwalificeren van lassers – Smeltlassen – Deel 2: Aluminium en aluminiumlegeringen
  • NEN-EN-ISO 3834 Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen – Deel 1: Richtlijnen voor de selectie van het geschikte niveau van kwaliteitseisen
  • NEN-EN-ISO 14732 Laspersoneel – Het kwalificeren van bedieners en lasinstellers voor het gemechaniseerd en automatisch lassen van metalen.
Meer weten over certificering? Neem dan contact op!

Laatste nieuws

Benut de voordelen van geautomatiseerd (de-)palletiseren
06-04-2023
Tennant met CAD2Weld programma klaar voor de toekomst
28-09-2022
De voordelen van robotlassen zijn legio
11-08-2022
De grote meerwaarde van offline programmeren van robotsystemen
17-08-2021