Automatisering in de anderhalvemetersamenleving (en ver daarna)

14-05-2020Sinds 12 maart staat ons leven en de samenleving in het teken van COVID-19. Dit coronavirus heeft ons veel nieuwe termen opgeleverd en de anderhalvemetersamenleving is daar een van. In deze samenleving houdt iedereen anderhalve meter afstand van elkaar, om het nieuwe virus zo min mogelijk te verspreiden. Dit heeft grote impact op veel ondernemingen. Om als bedrijf te blijven functioneren, moeten er een aantal maatregelen worden getroffen om aan deze afstand te kunnen voldoen. Bedrijven worden met de neus op de feiten gedrukt, dit is hét moment om te automatiseren. Niet alleen voor de komende periode, maar ook voor wanneer het coronavirus verleden tijd is.

Wat zijn de voorspelde gevolgen van de coronacrisis?

Diverse sectoren zullen volgens de prognoses van ABN AMRO flink verlies lijden. Dit komt onder andere door een aanbodschok als gevolg van het stilvallen van de productie bij toeleveranciers, vraagafname en een lagere productie door minder aanbod van arbeid. Een oplossing voor het laatste probleem is automatisering. Als een van de acties voor de lange termijn noemt ABN AMRO dan ook investering in automatisering en robotisering. Hoog-geautomatiseerde bedrijven ondervinden op dit moment namelijk veel minder last van de coronacrisis. 

De voordelen van robots in de anderhalvemetersamenleving

Robots kunnen blijven doorgaan als u of uw personeel gedwongen thuis moet blijven. Er zal dus ook geen uitval van personeel door ziekte zijn. Dit betekent dat automatiseringsprocessen altijd door kunnen blijven lopen, ook als de hele samenleving stilstaat. 

Daarnaast kan een robot de ziekte niet overbrengen, zelfs als er samengewerkt moet worden. Twee mensen die samenwerken kunnen dit wel doen, maar bij een colaborative robot (cobot) en mens die samenwerken is dit niet mogelijk. Zo kunnen bijvoorbeeld tilwerkzaamheden of kleine laswerkzaamheden uitgevoerd worden door een cobot. 

Voor personeel onderling is het dankzij automatisering eenvoudiger om afstand te houden, er staan immers minder mensen op dezelfde footprint. Als de robot opnieuw geprogrammeerd moet worden hoeft maar één persoon dit te doen. Nieuwe materialen toevoegen aan bijvoorbeeld een lasrobot kan door één persoon gedaan worden. Bij het wisselen van personeel is het uiteraard wel van belang dat de reguliere schoonmaakprocessen gevolgd worden, maar intermenselijk contact kan gelukkig beperkt blijven. 

Caroussel met alleen mensen, te weinig afstand

Ook is het mogelijk om door middel van cobots of robots aan de lopende band extra afstand te houden, waar medewerkers normaal dicht op elkaar staan. Laat het werk van twee mensen bijvoorbeeld doen door middel van een mens en een cobot. Zo wordt er meer ruimte aan de lopende band gecreëerd en kan er aan de norm van anderhalve meter worden voldaan. Hierdoor is er nog steeds de mogelijkheid om op volle capaciteit te draaien, ook in de anderhalvemetersamenleving. 

Caroussel met cobot en mens, voldoende afstand

Kortom, de voordelen:

  • Robots kunnen niet ziek worden
  • Robots kunnen het personeel niet ziek maken
  • Het is voor het personeel eenvoudiger om anderhalve meter afstand te houden
  • U behoudt de kwaliteit van uw productie
  • De mens krijgt een bewaakrol in plaats van uitvoerende rol
  • De capaciteit kan gelijk blijven, of zelfs opgeschroefd worden

Bedrijven die nu stilstaan willen natuurlijk zo snel mogelijk weer aan de slag. Omdat wordt verzocht dat bedrijven zelf laten zien dat ze aan de eisen van de anderhalvemetersamenleving kunnen voldoen, is het maken van een automatiseringsslag een goed idee.

Automatisering, ook na de anderhalvemetersamenleving

We hopen natuurlijk met zijn allen dat de anderhalvemetersamenleving niet voor altijd geldt. Toch is het slim om te investeren in automatisering want ook in de toekomst, als dit allemaal voorbij is, zijn robots hard nodig.

Zo bent u door robotisering niet meer afhankelijk van personeel. Personeel kan ziek worden of op andere manieren uitvallen, ook nadat het coronavirus is overgewaaid. Robots kunnen 24/7 blijven werken, ook tijdens feestdagen, ’s nachts en in het weekend. Zelfs als er weer een pandemie komt of er een andere reden is dat de samenleving op zijn gat valt, kunnen de robots door blijven werken. Daarnaast wordt het verkrijgen van personeel voor repetitief werk steeds moeilijker, dit kan vaak met een robot worden opgelost.

Afhankelijk zijn van mensen maakt dat er ook menselijke fouten in het proces sluipen. Een bedrijf is altijd afhankelijk van de expertise van het personeel. Maar ook: een robot heeft nooit last van een slecht humeur, een slapeloze nacht of gewoon even geen zin. De productie van robots is consistent, er worden dus minder fouten gemaakt.

Robotisering betekent niet dat er geen personeel meer nodig is, maar dat personeel efficiënter en effectiever kan worden ingezet. Het repeterende, vieze en/of zware werk kan uit handen genomen worden. Automatiseren is meer dan een mens vervangen door een robot, maar biedt kansen voor uw bedrijf. Het huidige personeel zal hun kennis en expertise gaan inzetten om de kwaliteit en een stuk proces waarborging. Sommige handelingen zijn dermate moeilijk dat het niet mogelijk is deze te automatiseren en hierom zal de mens een centrale rol blijven spelen.

Het toepassen van automatisering in uw bedrijf is dus een toekomstbestendige oplossing. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op! Benieuwd wat wij voor onze huidige klanten hebben gedaan? Lees onze klantcases.

 

Gerelateerde toepassingen
Neem contact met ons op

Gerelateerde nieuwsberichten

Daihen Corporation neemt 100% van de aandelen over van Rolan Robotics
19-04-2024
Rolan Robotics demonstreert tijdens de Technishow een aantal verrassende nieuwe ontwikkelingen voor de metaalindustrie.
04-03-2024
Rolan Robotics laat gerobotiseerd schuren, slijpen en afbramen gladjes verlopen
20-12-2023
Benut de voordelen van geautomatiseerd (de-)palletiseren
06-04-2023